Německo

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 ge135889
3 CZ PrNK
5 20151202150352.0
8 010815|n|acznnaabn n a|a
151 $a Německo $7 ge135889
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001
89 $z DM1 $d 99
151 $a Německo $7 ge135889
451 $a Deutschland
451 $a Bundesrepublik Deutschland
451 $a BRD
451 $a Spolková republika Německo
551 $a Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) $7 ge541667
551 $a Německo (britská okupační zóna, 1945-1955) $7 ge694058
551 $a Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955) $7 ge694057
551 $a Německo (okupační zóny, 1945-1955) $7 ge694183
551 $a Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955) $7 ge549317
551 $a Německo jižní $7 ge130273 $w h
551 $a Německo východní $7 ge165270 $w h
551 $a Německo západní $7 ge806609 $w h
551 $a Německo-oblasti východní (do r. 1945) $7 ge210300
551 $a Německo $7 ge131389
551 $a Německá spolková republika $7 ge131478 $w h
551 $a Prusko $7 ge130540
551 $a země bývalé NDR $7 ge210299
551 $a Berlín (Německo : spolková země) $7 ge134036
551 $a Brémy (Německo : spolková země) $7 ge134587
551 $a Durynsko (Německo) $7 ge128467
551 $a Hamburk (Německo : spolková země) $7 ge134615
551 $a Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo) $7 ge128769
551 $a Porýní-Falc (Německo) $7 ge134436
551 $a Německá demokratická republika $w h
551 $a Německo severní $w h
680 $i Používá se pro Německo ve všech historických obdobích a jako geografický kvalifikátor za názvy měst, obcí, geografických útvarů a pro celoněmecké reálie. Pokud informační zdroj výslovně pojednává o tématech souvisejících s existencí jednotlivých státních útvarů (Prusko, Německá demokratická republika, Německá spolková republika, Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) apod.), používají se pro korporace a ve věcném popisu geografické názvy těchto státních útvarů.
751 $a Germany $2 eczenas
Processing history