Parléřovský mýtus

Jiří Kuthan

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Úvodem - ve znamení zalomeného úhelníka - rod Parléřů v dobč vlády Lucemburků........................................................................ 11 ROD PARLÉ�Ů - JEHO DÍLO VE SVATÉ �ÍŠI �ÍMSKÉ . A V UHERSKÉM KR�LOVSTVÍ ........................................................................ 13 Švábský Gmünd - východisko mistrů Gmíindských. Kostel sv. Kříže ............................... 15 Kolín nad Rýnem a rod Parléřů ................................................................. 46 Augsburg - přestavba dómu a jeho nový chór..................................................... 67 Freiburg im Breisgau - parléřovské dílo na stavbě münstru ..................................... 86 Basilej - nový chór a další součásti dómu z druhé poloviny 14. a raného 15. století........... 103 Norimberk - město a jeho velké stavby v době císaře Karla IV. ................................ 117 Víde� jako významné mocenské a umělecké centrum střední Evropy. Vztah Vídně к lucemburské Praze .............................................................. 155 Rezno - dóm sv. Petra v poslední čtvrti 14. a v první čtvrtině 15. století ................... 187 Ulm - münster a rod Parléřů .................................................................. 203 Štrasburk - Michael Parléř, pražští Junkeři a štrasburská katedrála........................... 228 Milán - Parléři na stavbě dómu ............................................................... 250 Záhřeb - Janko Parléř daleko od Prahy......................................................... 257 DÍLO PETRA PARLÉ�E A DALŠÍCH ČLENŮ JEHO RODU - V ZEMÍCH ČESKÉ KORUNY......................................................................... 261 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě ..................................... 265 Praha - kamenný most se Staroměstskou mosteckou věží ....................................... 244 Praha - kaple Všech svátých na Pražském hradě ................................................ 262 Praha, Staré Město - kostel Matky Boží před Týnem, Staroměstská radnice, Karolinum .................................................................................... 267 Kolín nad Labem - kostel sv. Bartoloměje ..................................................... 279 Zlatá Koruna - cisterciácké opatství a působení Michaela Parléře ............................. 295 Kutná Hora - pokladnice království za Václava IV. - kaple Vlašského dvora a kostel sv. Barbory ......................................................................... 402 OBSAH 7 Moravská sekundogenitura Lucemburků - Heinrich z Gmündu ve službách Jošta Lucemburského ......................................................................... 414 Arcibiskup Arnošt z Pardubic - pražská katedrála a parléřovské stopy v Kladsku................ 417 К vazbám architektury a skulptury ve Slezsku s uměním Prahy a českých zemí v době Karla IV. a Václava IV. ............................................................... 429 Horní a Dolní Lužice ve svazku České koruny .................................................. 443 Parléřovská architektura a sochařství jako dominantní fenomén v umění českých zemí za vlády Karla IV. a Václava IV. ........................................ 447 m INSPIRAČNÍ SÍLA „PARLÉ�OVSKÉ“ ARCHITEKTURY A SKULPTURY . VE SVATÉ �ÍŠI �ÍMSKÉ A ZA JEJÍMI HRANICEMI ......................................................... 455 Alsasko - Thann (kostel sv. Theobalda); Colmar (chór kostela sv. Martina) .................... 457 Bern - stavba radnice; münster sv. Vincence; nález soch (torzo krásnoslohové piety) .......... 466 Rýnská Falc - Heidelberg (chór kostela sv. Ducha) ............................................ 468 Švábsko - Esslingen am Neckar (kostel P. Marie) .............................................. 470 Týrolsko - Bolzano (kostel Nanebevzetí P. Marie), Merano (špitální kostel sv. Ducha); ostatková busta svátého biskupa, snad sv. Cassiana, dnes ve Vídni............................. 475 Hesensko - Frankfurt nad Mohanem (kostel sv. Bartoloměje a dílo Maderna Gerthenera); Wetzlar (kostel P. Marie) .................................................................... 482 Dolní Sasko - Duderstadt (kostel sv. Cyriaka) ................................................ 493 Vestfálsko - Münster (farní kostel P. Marie; kostel sv. Lamberta); Lemgo (náhrobek Otty zur Lippe a jeho manželky Ermgardy von der Mark v kostele sv. Mikuláše) ................. 494 Pasov - (dóm sv. Štěpána, kaple sv. Ondřeje z v. Herrenkapelle, mistr Hans Krumenauer) ....................................................................... 498 Dolní Bavorsko - Landshut (kostel sv. Martina, špitální kostel sv. Ducha; dílo mistra Hanse von Burghausen); Neuötting (kostel sv. Mikuláše); Straubing (kostel karmelitánů; farní kostel); Wasserburg na Innu (farní kostel sv. Jakuba) .................................. 506 Salcbursko - Salcburk (kostel P. Marie, mistr Hans von Burghausen); Altenmarkt im Pongau (krásnoslohová madona); Bad Gastein (kostel sv. Mikuláše)........................... 519 Horní Falc - Amberg (kostel sv. Martina, náhrobek markraběte Ruprechta Pipana) ............... 525 Horní Franky - Bamberg (chórové lavice v západním chóru dómu; chór kostela P. Marie) ... 528 Míše�sko, država rodu Wettinů - Drážďany (presbytář nedochovaného kostela sv. Kříže; zbořená Busmanova kaple při františkánském kostele); Míše� (dóm, rozšiřování letneru; Knížecí kaple) ............................................................................... 532 Durynsko - Altenburg (zámecký kostel sv. Jiří) ............................................... 539 Halle an der Saale (kostel sv. Mořice, mistr Conrad von Einbeck).............................. 542 PARLÉ�OVSKÝ MÝTUS Střední Německo - stavby s bohatě členěnými fasádami; kostel johanitů v Saalfeldu; Querfurt (tumba hraběte Gebharda XIV. z Querfurtu)............................................... 546 Barby (františkánský kostel - figury zakladatelů, epitaf Alberta a Jutty z Barby s výjevem Klanění tří králů; náhrobek hraběte Gůnthera z Barby a jeho manželky) ................. 548 Arcibiskupství v Magdeburku - arcibiskupové Dietrich von Portitz, Albert ze Šternberka, Peter Wurst zvaný Jelito - studniční kaple při křížové chodbě dómu, severní předsí� dómu, skulptura krásné piety, palácová kaple P. Marie a sv. Gangolfa; sufragánní biskupství v Halberstadtu a v Havelbergu - biskup Johann Wöpelitz; letner dómu v Havelbergu................ 551 Braniborsko, Uckermark, Neumark a Pomořany - dílo mistra Hinricha Brunsberga: Brandenburg (kostel sv. Kateřiny); Gartz (kostel sv. Štěpána); Chojna / Königsberg in der Neumark (radnice, kostel P. Marie); Stargard Szczeci�ski / Stargard in Pommern (kostel P. Marie); Szczecin / Stettin (katedrála sv. Jakuba, kostel sv. Petra a sv. Pavla); Prenzlau (kostel P. Marie); Tangermünde (radnice) .............................................. 559 Nizozemí - Kampen (kostel sv. Mikuláše; Rutger z Kolína nad Rýnem, syn Michaela von Savoyen) ...................................................................... 569 Země řádu německých rytířů - Marienburg / Malbork, Marienwerder / Kwidzyn, Toru� ............... 572 Dolní Štýrsko a Istrie - Ptujska Gora / Maria Neustift; Veliká Nedelja / Großsonntag; Hajdina; Ptuj / Pettau; Pažin (klenba kostela sv. Mikuláše)..................................... 576 Uherské království v době Zikmunda Lucemburského ............................................... 589 Odezva parléřovského díla v polském království ................................................. 600 К expanzi „parléřovského“ stylu ................................................................ 604 KR�SNÝ SLOH V DOBĚ KOLEM ROKU 1400 - MADONY A „KR�SNÉ“ PIETY .. 607 PARLÉ�OVSKÝ MÝTUS .............................................................................. 621 Ediční poznámka ................................................................................ 632 Rod Petra Parléře, jeho příbuzní a následovníci ................................................. 641 Seznam pramenů a literatury .................................................................... 647 Bibliografická příloha: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě v historické a uměleckohistorické literatuře (řazeno chronologicky podle data vydání) - výběr..................................... 679 Seznam a zdroje vyobrazení...................................................................... 685 Rejstřík osobních jmen ......................................................................... 708 Rejstřík místních jmen ......................................................................... 716 OBSAH 9
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01257062
3 CZ-PrUMK
5 20230202150358.3
7 ta
8 211206s2021----xr abehf||||||001|0dcze||
20 ## $a 978-80-7422-822-3 $q (NLN)
20 ## $a 978-80-246-5021-0 $q (Karolinum)
40 ## $a OLA001 $b cze $e rda
80 ## $a 72.033.5 $2 MRF
80 ## $a 725/728-032.5 $2 MRF
80 ## $a 730.033.5 $2 MRF
80 ## $a 7.011:316.72/.75 $2 MRF
80 ## $a (430) $2 MRF
80 ## $a (439) $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
80 ## $a (084.11) $2 MRF
100 1# $a Kuthan, Jiří, $d 1945- $7 jk01071081 $4 aut
245 10 $a Parléřovský mýtus : $b rod Parléřů - dílo a jeho ohlas / $c Jiří Kuthan
246 30 $a Rod Parléřů
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b NLN : $b Karolinum, $c 2021
300 ## $a 723 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
336 ## $a statický obraz $b sti $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Chronologický přehled
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
520 2# $a Bohatě ilustrovaná monografie se věnuje architektonickému odkazu rodu Parléřů, z něhož pocházel i proslulý stavitel Petr Parléř, povolaný do Prahy, kde mu císař svěřil pokračování stavby zdejší katedrály. $b Petrův otec pocházel patrně z Kolína na Rýnem, odkud přešel do Švábského Gmündu, kde se podílel na stavbě kostela sv. Kříže. První část publikace sleduje činnost Parléřů při výstavbě sakrálních staveb v různých německých městech. Druhá část je vyhrazena působení Petra Parléře a dalších příslušníků rodu v Praze a v dalších lokalitách na území dnešního Česka. Třetí oddíl sleduje vyznění parléřovského stylu architektury a sochařství ve Svaté říši římské. Závěrečné kapitoly se věnují krásnému slohu v době kolem roku 1400 a tzv. parléřovskému mýtu.
600 37 $a Parléř (rodina) $7 jx20061003006 $2 czenas
648 #7 $a 14.-15. století $2 czenas $7 ch460617
650 07 $a gotická architektura $z Svatá říše římská $2 czenas $7 ph120583
650 07 $a gotická architektura $z Uhersko $2 czenas $7 ph120583
650 07 $a gotická architektura $z Česko $2 czenas $7 ph120583
650 07 $a kamenné stavby $z Svatá říše římská $y 14.-15. století $2 czenas $7 ph121406
650 07 $a kamenné stavby $z Uhersko $y 14.-15. století $2 czenas $7 ph121406
650 07 $a kamenné stavby $z Česko $y 14.-15. století $2 czenas $7 ph121406
650 07 $a gotické sochařství $z Svatá říše římská $2 czenas $7 ph120585
650 07 $a gotické sochařství $z Uhersko $2 czenas $7 ph120585
650 07 $a gotické sochařství $z Česko $2 czenas $7 ph120585
650 07 $a umění a společnost $z Svatá říše římská $y 14.-15. století $2 czenas $7 ph126924
650 07 $a umění a společnost $z Uhersko $y 14.-15. století $2 czenas $7 ph126924
650 07 $a umění a společnost $z Česko $y 14.-15. století $2 czenas $7 ph126924
655 #7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas
655 #7 $a obrazové publikace $7 fd132947 $2 czenas
910 ## $a ABE310 $b C29377
998 $a 009419863
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link